Uncategorized

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Erik Hansen der blev valgt. Erik Hansen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 2. Formandens beretning: Kim Autzen fortalte om den foregående sæson, herunder at vi har været af sted på 15-20 busture og at opbakningen har været opadgående. SIS...