Generalforsamling 2022

0 Comments

Sønderjyske Ishockey Support afholder generalforsamling, mandag den 26. september 2022, kl. 19.00, i Frøs Arena. 

Dagsorden iflg. vedtægter. 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Per Bjerregaard – perbjerregaard77@gmail.com i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.