Generalforsamling onsdag d. 11. Sep. 2019 kl. 19

Sønderjyske Ishockey Support  > Løvens Hule, Nyheder >  Generalforsamling onsdag d. 11. Sep. 2019 kl. 19
0 Comments

Sønderjyske Ishockey Support afholder generalforsamling, onsdag den 11. september 2019 kl. 19.00, i mødelokal 5 i Frøs Arena.

Dagsorden iflg. vedtægter.

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4.1. Fastsættelse af kontingent

4.2. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand lige år og valg af kasserer ulige år

5.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer der på valg (ulige år)

5.2. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor, der er på valg (ulige år)

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

 

SIS giver franskbrød med pålæg, så tryk her “bestil”, så SIS ved hvor mange franskbrød der skal laves.