Privatlivspolitik for medlemmer, kunder og samarbejdspartnere m.m.

Denne Privatlivspolitik er udarbejdet for Sønderjysk e Ishockey Support (”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for: Sønderjyske Ishockey Support, Hørløkkevej 31, 6500 Vojens – cvr nr. 19617041.

 1. Dataansvarlig

I forbindelse med driften af Sønderjyske Ishockey Supports’ virksomhed indsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Sønderjyske Ishockey Support er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Sønderjyske Ishockey Support, Hørløkkevej 31, 6500 Vojens – tlf. 30914280 – e-mail: info@sisweb.dk

 

 1. Vi beskytter dine personoplysninger.

Vi tager ansvaret for dit privatliv meget alvorligt, og vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger på sikker, ansvarlig og fortrolig vis. Vores privatlivspolitik oplyser, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger på vores hjemmesider og andre digitale platforme.

I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er registreret som medlem, kunde m.m. hos Sønderjyske Ishockey Support, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

 1. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

Dine personoplysninger indsamles enten ved:

 • at du selv indtaster dem i vores systemer, som kan blive suppleret ved en efterfølgende kontakt med dig, eller
 • vi kan modtage dem fra andre organisationer, fx sponsorer og samarbejdspartnere.

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med din relation til og driften af Sønderjyske Ishockey Supports virksomhed.

De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er medlem, kunde, modtager af vores nyhedsbrev, deltager i vores konkurrencer, bruger af vores applikationer eller hjemmeside, leverandør eller samarbejdspartner.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Sønderjyske Ishockey Support vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser over for dig.

Sønderjyske Ishockey Support indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos Sønderjyske Ishockey Support. Det samme er tilfældet når du bruger vores hjemmeside og applikationer, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og når du deltager i konkurrencer mv. Sønderjyske Ishockey Support vil typisk indsamle følgende oplysninger:

 

Oplysninger vedrørende vores medlemmer:

Oplysninger, som du giver os, når du bliver kunde hos Sønderjyske Ishockey Support, f.eks. kontaktoplysninger (navn, adresse, land, e-mailadresse og telefonnummer), dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i din relation hos Sønderjyske Ishockey Support.

 

Oplysninger vedrørende brugerprofiler:

Oplysninger, som du giver os, når du opretter en bruger profil hos Sønderjyske Ishockey Support, herunder kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse, telefonnummer er valgfrit).

 

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside:  

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IPadresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

 

Vi indhenter også information via cookies og andre tracking teknologier. Ved hjælp af disse teknologier kan vi indsamle informationer om din brug af vores hjemmeside herunder fx hvilke sider du besøger, hvilket indhold du kigger på, dine søgninger på siden, og den reklame du har set. For mere information omkring vores brug af cookies se vores hjemmeside: www.sisweb.dk.

 

Oplysninger vi indhenter og behandler når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer og i øvrigt modtager markedsføring fra os.

 

Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og emailadresse) og oplysninger, som du giver os fx omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation.

 

Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere:

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og emailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

 1. Formålet med behandlingen af din personoplysninger:

Sønderjyske Ishockey Support behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

 

Sønderjyske Ishockey Support behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

 

Administration af kundeforhold – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Sønderjyske Ishockey Support som led i driften af Sønderjyske Ishockey Supports virksomhed, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv.

 

Administration af nyhedsbreve, konkurrencer og markedsføring i øvrigt – Oprettelse og administration af dig som abonnent, konkurrence deltager eller modtager af markedsføring fra Sønderjyske Ishockey Support, herunder opretholdelse i vores kunderegistrer, udsendelse af nyhedsbrev og markedsføring, udtrækning i konkurrencer mv.

 

Drift og vedligehold af vores hjemmesider og applikationer – Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider og i vores applikationer, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider og applikationer.

 

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold – Sønderjyske Ishockey Support behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Sønderjyske Ishockey Support  arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

 

Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som Sønderjyske Ishockey Support er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler Sønderjyske Ishockey Support.

 

Sønderjyske Ishockey Support anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

 

Beskyttelse af Sønderjyske Ishockey Supports og andres rettigheder – Det kan være tilfælde hvor en behandling herunder videregivelse er nødvendig for at beskytte, håndhæve eller forsvare Sønderjyske Ishockey Supports eller tredjemands juridiske rettigheder herunder privatlivets fred, sikkerhed eller ejendom eller for at beskytte sikkerheden og privatlivet for vores brugere af hjemmesiden eller vores produkter og services.

 

Sønderjyske Ishockey Support bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

 

 1. Lovligt behandlingsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

 

Personoplysninger indsamlet og behandlet til brug for ovenstående formål, sker enten

 

 1. På grundlag af et samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a),

 

 1. Som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b),

 

 1. Som følge af, at Sønderjyske Ishockey Support er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c),

 

 1. Fordi det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra e).

 

 1. Fordi det er nødvendigt for, at Sønderjysk Ishockey Support kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

 

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for, at Sønderjyske Ishockey Support kan opfylde sine forpligtelser overfor dig. Hvis du ikke giver de på krævede oplysninger, kan Sønderjyske Ishockey Support ikke tilbyde den ønskede service.

 

 1. Deling af personoplysninger

 

Sønderjyske Ishockey Support videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre

 

 • du udtrykkeligt samtykker hertil,
 • det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller
 • såfremt Sønderjyske Ishockey Support er retligt forpligtet hertil.

Sønderjyske Ishockey Support videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

Sønderjyske Ishockey Support kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv. samt til sponsorer, samarbejdspartnere, såfremt der er givet samtykke hertil.

Derudover kan vi dele dine data med annonceringsnetværk og/eller sociale medier med det formål at vælge og vise relevante annoncer til dig via disse netværk/platforme og til søgemaskiner og analyseleverandører.

Sønderjyske Ishockey Support tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Sønderjyske Ishockey Support videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Sønderjyske Ishockey Support benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Sønderjyske Ishockey Support. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvis du vil have mere at vide om foranstaltningerne, er du altid velkommen til at kontakte os.

 1. Periode for opbevaring

 

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Sønderjyske Ishockey Support sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

 

 1. Organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger

Vi tager sikkerheden for dine personlige oplysninger seriøst. Det er Sønderjyske Ishockey Support s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Ved din færden på vores platforme bruger vi industristandard Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi til at beskytte dine oplysninger.

Derudover har vi sikkerhedsprocedurer på plads for at beskytte vores papirbaserede systemer og computerbaserede databaser mod tab og misbrug, som vi kun giver adgang til, når det er absolut nødvendigt. Vi har desuden strenge retningslinjer for brugen af personoplysninger i vores systemer og databaser.

Hvis din adgang til bestemte områder på vores digitale platforme kræver adgangskode, er du ansvarlig for at holde din adgangskode sikker og fortrolig. Du må ikke dele eller oplyse din adgangskode med andre.

 

 1. Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på e-mail: info@sisweb.dk.dk.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtig oplysninger om dig selv rettet. Her opfordrer vi til, at du selv går ind og retter dine stamdata, såfremt der sker ændringer i dine oplysninger.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format.

 

 1. Klage til Datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Datatilsynet opfordrer til, at du altid først tager kontakt til den virksomhed eller organisation, som du mener udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelsesloven. Du skal have deres forklaring på sagen.

 

 1. Revidering af Privatlivspolitikken

 

Vi opdaterer vores Privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

 

 

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookies forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.