Generalforsamling tirsdag d. 11. Sep. 2018 kl. 19

Sønderjyske Ishockey Support  > Løvens Hule, Nyheder >  Generalforsamling tirsdag d. 11. Sep. 2018 kl. 19
0 Comments

Sønderjyske Ishockey Support afholder generalforsamling, tirsdag den 11. september 2018 kl. 19.00, i mødelokal 5 i SE Arena.

Dagsorden iflg. vedtægter.

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4.1. Fastsættelse af kontingent

4.2. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand lige år og valg af kasserer ulige år

5.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer der på valg (ulige år)

5.2. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor, der er på valg (ulige år)

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.