Generalforsamling mandag d. 25. Sep. 2023 kl. 19

Sønderjyske Ishockey Support  > Nyheder, Supporterexpressen, WebTV >  Generalforsamling mandag d. 25. Sep. 2023 kl. 19
0 Comments

Sønderjyske Ishockey Support afholder generalforsamling, mandag den 25. september 2023 kl. 19.00, i mødelokal 5 i Frøs Arena.

Dagsorden iflg. vedtægter.

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4.1. Fastsættelse af kontingent

4.2. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand lige år og valg af kasserer ulige år

5.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer der på valg (ulige år)

5.2. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor, der er på valg (ulige år)

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.